Skontaktuj się z nami:

 

Organizatorem promocji jest firma Profkon Sp. z o.o.

 

1. W promocji mogą brać udział wszystkie firmy handlowe prowadzące działalność w branży meblarskiej

2. Promocja trwa od 20 kwietnia 2008 do 30 czerwca 2008

3. W ramach promocji odbiorca dokonuje zakupów towarów znajdujących się w katalogu 2008/1 lub na stronie internetowej www.profkon.pl. Każdy zakup w okresie promocji premiowany jest przydzieleniem punktów wg. następującego klucza:

· kątownik rozkładany toremat T-20x11-CR, T-30x16-CR, T-40x22-CR , za każde 2 szt.—1pkt.

· kółko meblowe gumowane mocowane na płytce obrotowej Alex 1-0214, Alex 1-0216, za każde 10szt– 1pkt.

· pozostałe towary z katalogu 2008/1 lub strony internetowej www.profkon.pl, za każde 100zł netto—1pkt.

4. Zakupy mogą odbywać się w wielu etapach. Rozliczeni promocji nastąpi po jej zakończeniu na podstawie skumulowanych zakupów w całym okresie jej trwania.

5. Z udziału udziału w promocji mogą zostać wyłączone zakupy artykułów na które odbiorca ma ceny specjalne tzn. ceny niższe niż te zamieszczone w katalogu 2008/1

6. Informację czy dany produkt mimo ceny specjalnej będzie wliczany do promocji można uzyskać indywidualnie w biurze sprzedaży Profkon

7. Rozliczeni promocji nastąpi 15 lipca 2008. Punkty będą naliczane wyłącznie od zamówień które zostały zapłacone do 14 lipca 2008.

8. O ilości zgromadzonych punktów odbiorcy zostaną powiadomieni telefonicznie niezwłocznie po rozliczeniu promocji.

9. Zgromadzone punkty można będzie wymienić na nagrody rzeczowe zgodnie z listą:

· 50pkt– Radioodbiornik przenośny

· 69pkt– Odtwarzacz MP4

· 90pkt– Telefon bezprzewodowy

· 90pkt– Radioodtwarzacz CD (MP3) samochodowy

· 100pkt-    Odtwarzacz DVD

· 200pkt– Wysokociśnieniowy (15barów)ekspres do kawy

· 320pkt– Telefon GSM bez simlocka ( Nokia 6820)

· 400pkt– Zestaw do nawigacji samochodowej ( tomtom)

10. Niewykorzystane punkty zostaną anulowane i z tego tytułu nie przysługują żadne rekompensaty.

11. Nagrody zostaną rozesłane pocztą kurierską do właścicieli firm lub do osób składających zamówienia w okresie promocji na koszt organizatora promocji.

 

Prostokąt zaokrąglony: Strona główna
Prostokąt zaokrąglony: Lista produktów
Prostokąt zaokrąglony: Nowości
Prostokąt zaokrąglony: Kontakt
Prostokąt zaokrąglony: Promocje

Profkon Sp. z o.o.

 

tel:  0-22) 394-22-30 fax: (0-22) 425-94-09

E-mail: biuro@profkon.pl